ผลมวยย้อนหลัง เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง เป็นต่อ 3/1 ชนะขาด…